App VOV Bacsi24 | App VOV Doctor24

VOV Bacsi24 Doctor24 là 2 ứng dụng dành cho bệnh nhân và bác sĩ kết nối với nhau trên nền tảng internet. App Bacsi24 cho phép bệnh nhân tìm kiếm bác sĩ tư vấn theo từng loại bệnh, đăng ký khám chữa bệnh trực tuyến. App Doctor24 là ứng dụng dành riêng cho bác sĩ, cho phép tiếp nhận những ca bệnh, tư vấn online, quyết toán thu nhập định kỳ. Ứng dụng giúp cho các bác sĩ và bệnh nhân tiết kiệm thời gian khám bệnh, đi lại và những chi phí không cần thiết.

Nền tảng phát triển

  

Thời gian thực hiện

30-45 ngày

098 707 5454 Đăng ký tư vấn

Giao diện đẹp, chuẩn UI/UX

thiet-ke-app-vov-bacsi24-doctor24

Quy trình thiết kế App VOV Bacsi24 và Doctor24 tại WINDSoft

Giao diện dành cho bệnh nhân (App VOV Bacsi24)

tinh-nang-cua-app-vov-bacsi24
tinh-nang-cua-app-vov-bacsi24-1

Giao diện dành cho bác sĩ (App VOV Doctor24)

tinh-nang-cua-app-bacsi-vov-doctor24
tinh-nang-cua-app-bacsi-vov-doctor24-1

Tính năng cho doanh nghiệp quản lý

tinh-nang-cua-app-bac-si-vov-doctor24-5
tinh-nang-cua-app-bac-si-vov-doctor24-4
loi-ich-cua-app-vov-bacsi24-doctor24

Lợi ích khi thiết kế App VOV Bacsi24 | Doctor24

Hợp tác cùng WINDSoft

hop-tac-windsoft
windsoft

Dịch vụ App Mobile tại WINDSoft
có gì khác biệt?

App liên quan