Shop Cloud

Shop Cloud là Bộ giải pháp thương mại điện tử và phát triển kênh bán hàng cho Doanh nghiệp số.Cung cấp cho doanh nghiệp một công cụ online để quản lý hoạt động bán hàng của các Sale bán hàng, đại lý, CTV; Các Sale bán hàng, đại lý, CTV bán hàng có App để quản lý đơn hàng, khách hàng và website bán hàng riêng với sản phẩm và mức giá linh hoạt.

Nền tảng phát triển

  

Thời gian thực hiện

30-45 ngày
098 707 5454

Giao diện đẹp, chuẩn UI/UX

Quy trình thực hiện dự án tại WINDSoft

Tính năng nổi bật

Tính năng khác

Hợp tác cùng WINDSoft

Dịch vụ App Mobile tại WINDSoft
có gì khác biệt?

App liên quan