098.707.5454

logo
Windsoft xây dựng văn hóa doanh nghiệp trẻ trung, năng động nhằm tạo ra môi trường làm việc cởi mở, công bằng, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau. Với tinh thần khởi nghiệp, chúng tôi luôn nỗ lực và chiến đấu hết mình để tạo ra những giá trị cho cuộc sống
namta@winds.vn
0987075454

GIỚi THIỆU VỀ WINDSOFT

Được thành lập vào năm 2017, WindSoft JSC. với định hướng gia công và cung cấp các giải pháp phần mềm, kết hợp triển khai đào tạo và định hướng lập trình cho học viên. WindSoft lấy gia công, phát triển phần mềm làm nền tảng, phát triển đào tạo con người làm cốt lõi và xây dựng sản phẩm làm cơ hội đột phá.