Giải pháp số hóa

Giải pháp số hóa

Giải pháp số hóa tài liệu là một hình thức chuyển đổi các dữ liệu truyền thống thành dạng dữ liệu số mà máy tính có thể hiểu được. Thông thường các dữ liệu dạng chữ, hình ảnh, âm thanh… sử dụng trên máy tính và được máy tính nhận biết đúng định dạng, được gọi chung là dữ liệu số.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *