Quản lý khách hàng WindsCRM

Quản lý khách hàng WindsCRM

Quản lí khách hàng WindsCRM

Chức năng quan trọng nhất của web là cho phép doanh nghiệp có thể quản lý chi tiết toàn bộ khách hàng như: tra cứu lịch sử mua hàng, đặt lịch hẹn chăm sóc khách hàng…. Nhờ đó doanh nghiệp có thể quản lý thông minh tập khách hàng, tiết kiệm thời gian và đạt được mục tiêu doanh số. Website còn có một số chức năng khác như tự động nhắn tin hay gửi mail cho khách hàng.